Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Počet turnajovPočet hráčov západPočet hráčov stredPočet hráčov východPočet hráčov spolu
110055
101001
90022
80033
732510
691515
593315
420161955
333372090
2714998218
120596144445

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -