Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Snina
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Zboraj Patrik1000V-C1486333/3
2. Stutika Elias1000V-C82222/2
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -