Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Spoznali sme finalistov 15.ročníka

2024-06-10 11:06:12

Počas druhého júnového víkendu sa zišli postupujúci zo základnej časti GPX a GPX+, aby odohrali semifinálové turnaje. V sobotu 8.6. sa bojovalo o finálové miestenky z oblasti západ v Mojmírovciach, v nedeľu 9.6. vyvrcholili semifinálové boje v Banskej Bystrici a v Bardejove. Okrem kategórie D11, kde štvrté postupové miesto patrilo oblasti západ, v ostatných kategóriách postupujú prví štyria zo semifinále východ a prví traja zo všetkých ostatných semifinálových turnajov.

Právo účasti vo finále v nedeľu 23.6.2024 v Mojmírovciach si vybojovali títo hráči:

C08: Marko Mendel, Matiáš Slamka, Richard Motyka, Tomáš Hornáček, Martin Spišiak, Timur Haás, Samuel Šiška, Marko Michel, Martin Kaliňak, Sebastián Carach.

C11: Oliver Kováčik, Lukáš Janovíček, Alexander Buday, Ondrej Holík, Matej Dilský, Dávid Kluska, Richard Vigľaš, Richard Lazúr, Dávid Pituch, Timur Karol.

C14: Michal Maroši, Timotej Sekera, Sebastian Pauko, Alex Vereš, Jakub Šimko, Štefan Šimko, Martin Tirko, Nikola Nevický, Samuel Holečko, Matej Vigľaš.

D08: Adriana Šefcová, Beáta Stehlíková, Bibiana Hrdličková, Lucia Sventeková, Lenka Klusková, Natália Chromeková, Liana Labdíková, Patrícia Hyrlíková, Larisa Hazerová, Andrea Zmijovská.

D11: Bianka Macáková, Timea Laurincová, Karolína Huttová, Michaela Krošláková, Markéta Mrmusová, Viktória Lea Štricová, Diana Palacková, Mia Božíková, Eliška Halčinová, Melánia Mačajová.

D14: Adela Zvalová, Nina Jarošková, Júlia Chmelíková, Natália Tokárová, Viktória Spišiaková, Júlia Nela Štricová, Eva Polačková, Stela Saloková, Adela Čabáková, Ema Onderušová.

GPX+: Peter Hajdu, Rudolf Karaba, Leo Líška, Andrej Paluch, Tomáš Žilinčan, Jaroslava Morová, Daniel Duda, Michal Jura, Henrich Grich, Adam Dzimko.

Pripomínam postupujúcim, že sa do finále treba prihlásiť najneskôr do 17.6.2024 pomocou formulára, odkaz nájdete v propozíciách finále. V prípade, že sa hráč s právom postupu nemôže zúčastniť finále, oznámte to prosím organizátorovi čo najskôr, aby mohol ihneď kontaktovať náhradníka podľa poradia v semifinále.

Ďakujeme všetkým hráčom za korektné boje a tiež organizátorom za vydarený priebeh semifinálových turnajov. Postupujúcim držíme palce a veríme, že finálové podujatie v Mojmírovciach bude krásnym vyvrcholením 15.ročníka GPX.

Pred nami sú semifinálové boje

2024-05-30 11:05:45

Posledný májový víkend uzavrel základnú časť tohto ročníka GPX a GPX+. Už 8. a 9.júna sú na programe semifinálové turnaje v jednotlivých oblastiach. 

Pripomínam postupujúcim, aby sa nezabudli riadne a včas prihlásiť podľa pokynov v propozíciách semifinále. Tiež v prípade, že sa nemôžete zúčastniť, dajte prosím čím skôr vedieť organizátorom, aby mohli osloviť náhradníka.

Postup do finále si zabezpečia prví traja hráči z každého semifinálového turnaja, štvrtá v poradí semifinále západ v kategórii D11 a štvrtý v poradí semifinále východ v ostatných kategóriách. 

Tešíme sa na pekné a napínavé semifinálové súboje!

Blíži sa záver základnej časti

2024-05-15 09:05:37

Základná časť 15.ročníka GPX sa skončí v nedeľu 26.5.2024.

Uzávierka kalendára GPX je predĺžená do 15.5.2024, po tomto termíne už žiadny ďalší turnaj do kalendára nezaradím. Dôvodom predĺženia o 3 dni je skutočnosť, že som kvôli pracovnému vyťaženiu nestihol zverejniť pripomenutie pre organizátorov turnajov. Viacerí si termín 12.5. neuvedomili, čo plne chápem, keďže každý z nás má aj veľa iných povinností a organizovanie turnajov nás väčšinou neživí.

Máme záujem, aby bolo turnajov čo najviac a aby mladí hráči mohli nabrať čo najviac skúseností.

Všetky turnaje sú nahraté v kalendári, úderom dnešnej polnoci bude kalendár definitívne uzavretý.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX 2024

2024-04-16 06:04:43

 

Semifinále západ, semifinále stred a semifinále východ

 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14, GPX+), spolu 7 turnajov, postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

 

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 8. alebo 9. jún 2024 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, pohár pre víťaza v každej kategórii (odporúčame aj diplomy a medaily)
 • Bezplatné drobné občerstvenie a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok od SŠZ: 400,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)
 • Príspevok od MŠA Interchess: 400,- EUR

 

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

-            súčasťou prihlášky je návrh propozícií

 

Finále GPX a GPX+ 

 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14, GPX+) spolu 7 turnajov, postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

 

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 22. alebo 23. jún 2024 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Bezplatný obed pre hráčov a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok od SŠZ: 800,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)
 • Príspevok od MŠA Interchess: 600,- EUR

 

 

 

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

-            súčasťou prihlášky je návrh propozícií

 

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje riaditeľ GPX Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908 684 444 (preferovaná je e-mailová komunikácia).

 

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30.4.2024, prihlášky treba poslať elektronicky riaditeľovi GPX.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 4.5.2024. Riaditeľ GPX pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť skúsení organizátori a funkcionári v oblasti mládežníckeho šachu. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

Štartuje nový ročník GPX

2023-09-04 12:09:57

Milí priaznivci mládežníckeho šachu,

letné prázdniny sú z nami a deťom po dvoch mesiacoh opäť začali školské povinnosti. S nástupom školského roku začína aj nová šachová sezóna. Už tento mesiac sa rozbehne 15.ročník náborovej súťaže Grand prix mládeže. Systém súťaže zostal nezmenený, vekový limit pre GPX je v tomto ročníku dátum narodania 1.1.2010. Vyšli sme všk v ústrety aj tým, ktorí začali so šachom neskôr a v tomto ročníku vyskúšame pridať novú kategóriu GPX+ pre hráčov narodených v roku 2006 a mladších s ratingom do 1500.

Nová povinnosť pribudne organizátorom, po odohratí turnaja bude treba uhradiť poplatok 0,50 eur za každého započítaného hráča. Veríme, že nám to umožní omnoho viac podporiť aktívnych organizátorov a zatraktívniť nielen semifinálové a finálové podujatia. Viac informácii prinesieme už čoskoro. 

Súťažný poriadok 15.ročníka GPX nájdete v sekcii Pravidlá a Kontakty.

V kalendári budú postupne pribúdať nové turnaje.

Tešíme sa na nový ročník a všetkým želáme veľa šachových aj nešachových úspechov.

 

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -