Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Základná časť je ukončená

2023-05-29 00:05:25

V poslednú májovú sobotu uzavreli 4 turnaje základnú časť GPX. Po skontrolovaní a opravení duplicít je v celkovom poradí spolu 1212 hráčov. 

Prípadné nezrovnalosti prosím nahláste na e-mailovú adresu riaditeľa GPX najneskôr do utorka 30.5.2023. Po tomto dátume už nebudú možné žiadne úpravy poradia základnej časti. 

Hráči umiestnení na 1.-9.mieste v jednotlivých kategóriách sa môžu prihlasovať na semifinále u príslušného organizátora.

Podľa Súťažného poriadku GPX postupujú do finále 4 hráčky zo semifinále stred v kategórii D11, 4 hráči zo semifinále východ v kategóriách C08, C11, C14, D08 a D14. Z ostatných semifinálových turnajov postupujú prví traja hráči.

Predĺženie konkurzu na usporiadanie semifinále západ

2023-05-12 20:05:01

Konkurz na usporiadanie semifinále západ je predĺžený do 16.5.2023. Všetky ostatné náležitosti platia tak, ako sú uvedené v konkurzných podmienkach.

Semifinále stred sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši, semifinále  východ v Bardejove a finále v Smižanoch.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2023-04-29 10:04:13

Medzinárodná šachová akadémia Interchess v spolupráci so SŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX v roku 2023

 

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 10. alebo 11. jún 2023 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, pohár pre víťaza v každej kategórii
 • Bezplatné drobné občerstvenie a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 24. alebo 25. jún 2023 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Bezplatné drobné občerstvenie a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 800,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje riaditeľ GPX Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908 684 444 (preferovaná je e-mailová komunikácia).

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 10.5.2023, prihlášky treba poslať elektronicky riaditeľovi GPX. Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 12.5.2023. Riaditeľ GPX pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť skúsení organizátori a funkcionári v oblasti mládežníckeho šachu. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

V Senici 28.4.2023                                                  Rastislav Diviak, riaditeľ GPX mládeže 2022/2023                          

Drobné úpravy v Súťažnom poriadku GPX

2023-01-24 00:00:00

Milí priaznivci mládežníckeho šachu, 

GPX mládeže je po vynútenej prestávke späť, v kalendári je už viac ako 30 turnajov. Aby sme zbytočne o nejaké turnaje neprišli, pristúpili sme k trom malým úpravám Súťažného poriadku GPX:

- začiatok základnej časti sme posunuli na 1.9.2022, nie je dôvod vynechať prípadné turnaje hrané v prvej polovici septembra

- predlžujeme možnosť dodatočného započítania turnaja do konca januára 2023

- minimálne tempo hry upravujeme na 10 minút na partiu pre každého hráča (alebo zodpovedajúce tempo s prídavkom času na ťah - ráta sa 60 prídavkov)

Tešíme sa na ďalšie pekné turnaje GPX!

Nový ročník je spustený

2023-01-08 11:01:42

Milí priaznivci mládežníckeho šachu,

opäť štartuje seriál náborových turnajov Grand prix mládeže. V sekcii Pravidlá a kontakty nájdete Súťažný poriadok pre ročník 2022/2023. Stručne uvádzame najdôležitejšie informácie:

Účastníkmi GPX sú registrovaní aj neregistrovaní hráči narodení 1.1.2009 a mladší s maximálnym ratingom k 1.9.2022 1400 bodov (do úvahy sa berie rating pre štandardný šach). V turnajoch sa môžu zúčastniť aj hráči, ktorí nesplňajú tieto kritériá, nebudú však zaradení do celkového poradia GPX. Turnaje musia byť určené pre mládež (max do 20 rokov).

Kategórie: Do 14 rokov 2009 a mladší, do 11 rokov 2012 a mladší, do 8 rokov 2015 a mladší.

Turnaje uskutočnené v období od septembra 2022 do januára 2023 treba nahlásiť na zaradenie do GPX najneskor do 22.1.2023 e-mailom na adresu rasto.diviak@gmail.com

Od februára do mája musia byť turnaje zverejnené v kalendári GPX najneskôr 7 dní pred uskutočnením turnaja. 

Základná časť končí 28.5.2022, Semifinále sa predbežne uskutoční 10.6. alebo 11.6., finále 24.6. alebo 25.6.2023. V prípade vážnej termínovej kolízie s iným podujatím sa termíny môžu zmeniť.

Systém bodovania sa nezmenil, započítava sa 7 najlepších výsledkov. Hráči v tomto ročníku neplatia členský poplatok GPX. Od budúceho ročníka sa zavedie poplatok za zaradenie turnaja do GPX vo výške 0,50 eur za hráča. 

Radi by sme skúšobne sputili aj akúsi "nadstavbu GPX" pre hráčov, ktorí už vekovo alebo ratingovo prerástli GPX. Budem vďačný, ak mi vaše návrhy a nápady k tejto súťaži (vekový limit, ratingový limit, systém bodovania...) pošlete do 20.1.2023 na adresu rasto.diviak@gmail.com 

Opäť štartujeme!

2022-12-23 23:12:34

Milí priaznivci mládežníckeho šachu!

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou a jej následkami v januári 2023 opäť odštartujeme GPX mládeže. Vekové kategórie zostanú zachované (do 14 rokov hráči narodení 1.1.2009 a mladší, do 11 rokov 2012 a mladší, do 8 rokov 2015 a mladší). Ratingový limit je maximálne 1400 v štandardnom šachu k 1.9.2022. Zachované zostane aj bodovanie a systém postupu.

Pre hráčov, ktorí nespĺňajú ratigový alebo vekový limit pribudne kategória GPX+ (elo nad 1400 alebo ročník narodenia 2005-2008). Tu už bude bodovanie menej závislé od počtu hráčov v turnaji.

Súťažný poriadok GPX aj GPX+ zverejníme počas prvého týždňa v januári 2023. Bude možné započítať aj turnaje odohraté od septembra do decembra 2022. 

Hráči nebudú platiť členské poplatky GPX. Od budúceho ročníka bude zavedený poplatok pre organizátorov vo výške 0,50 EUR za každého zúčastneného hráča. V tomto ročníku sme sa rozhodli rozbehnúť súťaž bez poplatkov od hráčov alebo od organizátorov. 

Nedohratý ročník 2019/2020 symbolicky ukončíme na jar turnajom so zvýhodnenými podmienkami pre platiacich účastníkov GPX v danom ročníku. 

Viac sa dozviete už 2.1.2023. Všetkým želáme krásne Vianočné sviatky, veselého Silvestra a tešíme sa na "znovuzrodenie" GPX. 

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -